De mest vanligste norske ord

Her finner du en liste over de mest vanligste ordene som er brukt i norsk språk. Lista er basert på en undersøkelse gjort ved Universitetet i Bergen.

1 . og
2 . i
3 . det
4.
5. som
6. er
7. en
8. til
9. å
10. han
11. av
12. for
13. med
14. at
15. var
16. de
17. ikke
18. den
19. har
20. jeg
21. om
22. et
23. men
24.
25. seg
26. hun
27. hadde
28. fra
29. vi
30. du
31. kan
32. da
33. ble
34. ut
35. skal
36. vil
37. ham
38. etter
39. over
40. ved
41. også
42. bare
43. eller
44. sa
45.
46. dette
47. noe
48. være
49. meg
50. mot
51. opp
52. der
53. når
54. inn
55. dem
56. kunne
57. andre
58. blir
59. alle
60. noen
61. sin
62. ha
63. år
64. henne
65.
66. selv
67. sier
68.
69. kom
70. denne
71. enn
72. to
73. hans
74. bli
75. ville
76. før
77. vært
78. skulle
79. går
80. her
81. slik
82. gikk
83. mer
84. hva
85. igjen
86. fikk
87. man
88. alt
89. mange
90. dash
91. ingen
92. får
93. oss
94. hvor
95. under
96. siden
97. hele
98. dag
99. gang
100. sammen
101. ned
102. kommer
103. sine
104. deg
105. se
106. første
107. godt
108. mellom
109. måtte
110.
111. helt
112. litt
113. nok
114. store
115. aldri
116. ta
117. sig
118. uten
119. ho
120. kanskje
121. blitt
122. ser
123. hvis
124. bergen
125. sitt
126. jo
127. vel
128. si
129. vet
130. hennes
131. min
132. tre
133. ja
134. samme
135. mye
136. nye
137. tok
138. gjøre
139. disse
140. siste
141. tid
142. rundt
143. tilbake
144. mens
145. satt
146. flere
147. folk
148. 1
149. fordi
150. både
151. la
152. gjennom
153. fått
154. like
155. nei
156. annet
157. komme
158. kroner
159. gjorde
160. hvordan
161. 2
162. norge
163. norske
164. gjør
165. oslo
166. står
167. stor
168. gamle
169. langt
170. annen
171. sett
172. først
173. mener
174. hver
175. barn
176. rett
177. ny
178. tatt
179. derfor
180. fram
181. hos
182. heller
183. lenge
184. alltid
185. tror
186. nesten
187. mann
188. gi
189. god
190.
191. blant
192. norsk
193. gjort
194. visste
195. bak
196. tar
197. liv
198. mennesker
199. frem
200. bort
201. ein
202. verden
203. deres
204. ikkje
205. 000
206. tiden
207. del
208. vår
209. mest
210. eneste
211. likevel
212. hatt
213. dei
214. tidligere
215. fire
216. liten
217. hvorfor
218. tenkte
219. hverandre
220. holdt
221. bedre
222. meget
223. ting
224. lite
225. 3
226. stod
227. ei
228. hvert
229. begynte
230. gir
231. ligger
232. grunn
233. dere
234. livet
235. a
236. sagt
237. land
238. 4
239. kommet
240. e
241. neste
242. far
243. efter
244. egen
245. side
246. gått
247. mor
248. ute
249. videre
250. 5
251. millioner
252. prosent
253. svarte
254. sto
255. begge
256. allerede
257. inne
258. finne
259. enda
260. hjem
261. foran
262. måte
263. 10
264. mannen
265. dagen
266. hodet
267. saken
268. ganger
269. kjente
270. stort
271. blev
272. mindre
273. 20
274. landet
275. byen
276. plass
277. kveld
278. ord
279. øynene
280. fem
281. større
282. gode
283. nu
284. synes
285. beste
286. kvinner
287. ett
288. satte
289. hvem
290. all
291. 9
292. klart
293. holde
294. ofte
295. stille
296. spurte
297. lenger
298. sted
299. dager
300. mulig
301. utenfor
302. små
303. frå
304. nytt
305. slike
306. viser
307. 30
308. mig
309. kjenner
310. samtidig
311. senere
312. særlig
313. våre
314. akkurat
315. menn
316. hørte
317. mdash
318. arbeidet
319. altså
320. par
321. din
322. unge
323. n
324. borte
325. plutselig
326. fant
327. fast
328. kunde
329. snart
330. svært
331. fall
332. vei
333. bergens
334. dessuten
335. forhold
336. gjerne
337. snakket
338. foto
339. 6
340. snakke
341. bør
342. dersom
343. imidlertid
344. lett
345. tenke
346. gud
347. tro
348. 15
349. jan
350. gitt
351. penger
352. egentlig
353. mitt
354. ønsker
355. ansiktet
356. kl
357. dermed
358. 00
359. slo
360. 12
361. politiet
362. faren
363. eit
364. bra
365. je
366. sitter
367. sikkert
368. vite
369. full
370. lille
371. 18
372. glad
373. fleste
374. slutt
375. ene
376. mine
377. gjelder
378. lagt
379. virkelig
380. laget
381. alene
382. ennå
383. lang
384. ganske
385. johan
386. omkring
387. hjemme
388. vårt
389. vanskelig
390. arne
391. gammel
392. skulde
393. tidende
394. riktig
395. huset
396. følte
397. møte
398. lørdag
399. klar
400. m
401. kort
402. viktig
403. ellers
404. minst
405. fortsatt
406. op
407. veien
408. seier
409. mål
410. kjent
411. slags
412. frode
413. 8
414. 7
415. stund
416. arbeid
417. finnes
418. ingenting
419. lange
420. gangen
421. stå
422. lot
423. rekke
424. redd
425. høre
426. vilde
427. ga
428. ti
429. forteller
430. overfor
431. stadig
432. burde
433. visst
434. syntes
435. fjor
436. sette
437. funnet
438. hjelp
439. største
440. løpet
441. meter
442. norges
443. hånden
444. spørsmål
445. s
446. mente
447. søndag
448. f
449. følge
450. fremdeles
451. imot
452. 11
453. hus
454. kvinne
455. ventet
456. reiste
457. hendene
458. trodde
459. usa
460. legger
461. viste
462. regjeringen
463. eg
464. årene
465. eksempel
466. tenkt
467. ole
468. slikt
469. erik
470. moren
471. holder
472. seks
473. tenker
474. 19
475. stedet
476. tillegg
477. helst
478. bruke
479. skolen
480. kampen
481. nettopp
482. døren
483. egne
484. eget
485. sterkt
486. betyr
487. vant
488. enkelte
489. nærmere
490. hvad
491. 50
492. dårlig
493. per
494. trenger
495. menneske
496. måten
497. vise
498. oppe
499. finner
500. legge